Kitsutsuki Tantei-Dokoro

El anime Kitsutsuki Tantei-Dokoro se estrenará el 13 de abril