Re:Zero Hyōketsu no Kizuna

La novela Re:Zero Hyōketsu no Kizuna tendrá adaptación a manga