Teito Hatsukoi Shinjū

El manga Teito Hatsukoi Shinjū finalizará en su noveno tomo