Mashiro no Oto

El manga Mashiro no Oto se pasa al anime